SPECIJALNA PONUDA

PARIZ - ŽENEVA - TORINO - LJUBLJANA - ZAGREB

PARIZ - ŽENEVA - TORINO - LJUBLJANA - ZAGREB

10 DANA – AUTOBUS
03.11. – 12.11.2018.

HALLOWEEN U DVORCU GROFA DRAKULE

HALLOWEEN U DVORCU GROFA DRAKULE

...putevima grofa Drakule
(2 noćenja)