PROGRAM

1.DAN – 21.10.2021. (ČETVRTAK) – SARAJEVO – SPLIT - RIM

Transfer autobusom na relaciji Sarajevo – Split  sa polaskom ispred Zemaljskog muzeja u 03.00h. Okupljanje na aerodromu u Splitu 2 sata prije leta za Rim. Prijava na let. Polijetanje za Rim u 10:20h. Slijetanje u Rim u 11:30, transfer do hotela. Zajednički odlazak u grad i prvi dio fakultativnog razgledanja Rima u pratnji vodiča: Colloseum, Forum Romanum, via Fori Imperiali, brdo Kapitol, piazza Venezia. Slobodno vrijeme. Povratak u hotel. Noćenje.

2. DAN – 22.10.2021. (PETAK) – RIM - VATIKAN

Doručak. Zajednički odlazak u grad i prvi dio fakultativnog razgledanja Rima u pratnji vodiča: Colloseum, Forum Romanum, via Fori Imperiali, brdo Kapitol, piazza Venezia. Slobodno vrijeme. Povratak u hotel.

Polazak na fakultativni obilazak Vatikanskih muzeja. Vatikan je najmanja nezavisna država na svijetu, enklava okružena gradom Rimom. Sjedište je pape, poglavara Rimokatoličke crkve. U okviru posjete obilaze se najznačajniji dio zbirki Vatikanskih muzeja kao što su zbirke antičkih statua, sala sa tapiserijama, zbirka geografskih mapa iz 16. vijeka, obilazak najveće crkve na svijetu: crkve Svetog Petra.Slobodno poslijepodne za individualne aktivnosti i shopping. Noćenje

3.DAN – 23.10.2021. (SUBOTA) – RIM

Doručak. Drugi dio razgledanja Rima fakultativno u pratnji vodiča: dvorac Anđela, most Anđela, piazza Navona, Pantheon, Fontana di Trevi, piazza Spagna, španske stepenice... Slobodno poslijepodne za uživanje u centru Rima. Noćenje.

4.DAN – 24.10.2021. (NEDJELJA) – RIM - TIVOLI

Doručak. U jutarnjim satim polazak na fakultativni obilazak Tivolija, malog mjesta pored Rima, i obilazak Hadrijanove vile. Povratak u hotel. U poslijepodnevnim satima mogućnost fakultativnog izleta putevima imeratora i gladijatora sa ulaskom i obilaskom Colloseuma i Rimskih foruma. Slobodno vrijeme. Noćenje .

5. DAN – 25.10.2021. (SUBOTA) – RIM – SPLIT – SARAJEVO

Doručak. Transfer na aerodrom. Prijava na let, te polijetanje prema Splitu u 07:30 sati. Slijetanje u Split u 08:45. Transfer autobusom do Sarajeva.

CIJENA

FIRST MINUTE CIJENA ARANŽMANA

Deluxe Bungalov Village Roma – 599,00KM

HOTEL Cardinal St Peter 4* ili sličan - 749,00 KM

 

REGULARNA CIJENA ARANŽMANA

Deluxe Bungalov Village Roma – 799,00KM

HOTEL Cardinal St Peter 4* ili sličan - 949,00 KM

Cijena  uključuje:

 • Avio prijevoz na relaciji Split – Rim – Split
 • Checkirani prtljag do 10kg po osobi + ručni prtljag do 5 kg (ruksak) 
 • Transfer aerodrom – hotel – aerodrom u Rimu
 • Smještaj u hotelu Cardinal 4* ili sličan na bazi 4 noćenja sa doručkom u 1/2, 1/3 sobama ili deluxe bungalovima u Village Roma
 • Kompletna organizacija putovanja u pratnji vodica tokom cijelog putovanja

Cijena ne uključuje:

 • Aerodromska taksa 150,00KM
 • Putničko  zdravstveno osiguranje 10,00KM
 • Boravišna taksa: 4* - 6€ po osobi po danu i plaća se na recepciji hotela, 2€ po osobi za camping
 • Fakultativni izleti
 • Doplata za 1/1 sobu 180,00KM

NAPOMENA:

 • Mogućnost doplate za transfer kombijem Sarajevo - Aerodrom Ćilipi - Sarajevo (doplata 70,00KM po osobi i realizacija transfera na min 10 prijava).

FAKULTATIVNI  IZLETI:

1. Razgled Rima u pratnji vodiča  

2. Vatikanski muzeji                 

3. Tivoli                       

4. Koloseum i rimski forumi

 

 NAPOMENE:

·       Popust za djecu od 2 do 12 godina – 30 % na kompletnu cijenu aranzmana u slucaju da su smjesteni sa dva roditelja u istoj sobi na pomocnim lezajevima.

·       Popust za trecu osobu na pomocnom krevetu u 1/3 (trokrevetnoj sobi) – 10% na cijenu aranzmana.

·       Organizator zadržava pravo izmjene cijene aranžmana i fakultativnih izleta u slučaju drastičnih povećanja cijene nafte na svjetskom tržištu ili monetarnih poremećaja na finansijskom tržištu a koji utiču na kalkulativne elemente ovog aranžmana.

·       Buena Vista d.o.o. ne odgovara za eventualne promjene u satnici leta.

·       Za ovaj program važe OPSTI USLOVI PUTOVANJA Turističke agencije BUENA VISTA od 01.04.2008.

 

VAŽNO – OBAVEZNO PROČITATI

IZVOD IZ OPŠTIH USLOVA PUTOVANJA (AVIO ARANŽMANI):

CLAN 4.

“…Datum početka i završetka aranžmana utvrđen programom putovanja ne podrazumjeva cjelodnevni boravak putnika u smještajnom objektu, odnosno, destinaciji. Vrijeme–sat polaska ili dolaska putnika i ulaska putnika u smještajni objekat, uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom, koje mogu da utiču na vrijeme polijetanja aviona i dr., na koje organizator ne može uticati, te zbog toga navedeni razlozi ne mogu biti osnov prigovora-reklamacije putnika. Prvi i poslednji dan iz programa putovanja su predviđeni za putovanje (a kada je u pitanju drugi vid prevoza, putovanje može trajati i više dana) i ne podrazumjevaju boravak   u  hotelu   ili  mjestu   opredjeljenja -  već  samo   označavaju kalendarski  dan   početka   i  završetka putovanja, radi čega putnik nema pravo na prigovor-reklamaciju, zbog  večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta,  ulaska   u sobu  u  kasnim   večernjim  časovima,  napuštanja  hotela  u ranim jutarnjim časovima, i slično.

Za avio aranžmane ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu, koji je najmanje 2 sata ranije, u odnosu na prvo objavljeno vreme polijetanja od strane avio-kompanije. U slučaju pomjeranja navedenog vremena polijetanja aviona, organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primjenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, polijetanje-slijetanje aviona, kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satim, i ako je npr. obezbjeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka”, van ili u smještajnom objektu, smatra se da je program putovanja u cijelosti izvršen.
Usluge turističkog vodiča, turističkog pratioca, lokalnog turističkog vodiča i turističkog animatora ili lokalnog predstavnika organizatora, predviđene programom putovanja, ne podrazumjeva njihovo cjelodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoć putniku, po unaprijed utvrđenim terminima periodičnog dežurstva, objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva turističkog vodiča, turističkog pratioca ili predstavnika organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom,  smještajem, zakonskim i drugim propisima, i dr.) obavezuju putnika, a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu ovih opštih uslova,  i sve eventualne posljedice i štetu u takvom slučaju, snosi putnik u cjelosti.
Usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru, ne obavezuju organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika…”

RIM - LETOVI IZ SPLITA

RIM - 07.10.-11.10.2021.

RIM - 07.10.-11.10.2021.

07.10. - 11.10.2021
5 dana - 4 noćenja
Direktan let iz Splita