BUENA VISTA d.o.o.
Poslovnica SOL AZUR 

Sarajevo
Branilaca Sarajeva 21
tel. 033 550 540
fax. 033 550 560
e-mail: info@solazur.ba

Buena Vista

Zenica
Talića brdo 9
tel. 032 444 777
fax. 032 444 776
e-mail: buenavista@bih.net.ba

Živinice - Tuzla
Franšizna poslovnica 
tel. 061 651 654
e-mail: tuzla@solazur.ba i 365@solazur.ba

Ostalo

Zaposlenje

Zaposlenje

Prijavi se na konkurs za prijem novih saradnika i promotera najveće putničke agencije za mlade na Balkanu!!!

Agencija

Agencija

Sol Azur & Buena Vista