BUENA VISTA d.o.o.
Poslovnica SOL AZUR 

Sarajevo
Branilaca Sarajeva 21
tel. 033 550 540
fax. 033 550 560
e-mail: info@solazur.ba

Buena Vista

Zenica
Talića brdo 9
tel. 032 444 777
fax. 032 444 776
e-mail: buenavista@bih.net.ba

Tuzla
Mobilni tim
tel. 061 076 088
e-mail: tuzla@solazur.ba

Ostalo

Avio karte

Avio karte

Jedna smo od vodećih turističkih agencija u prodaji avio karata. Vrhunska i profesionalna usluga u ovom segmentu poslovanja iskazuje se kroz brzu i efikasnu nabavku avionskih karata za sve svjetske destinacije uz najniže cijene

Uslovi putovanja

Uslovi putovanja

Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni dio ugovora o putovanju između putnika i TA Buena Vista d.o.o.