TERMIN PUTOVANJA:

NOVEMBAR 2021:

08. - 17.11.2021.

15. - 24.11.2021.

22.11. - 01.12.2021.

DECEMBAR 2021:

29.11. - 08.12.2021.

06. - 15.12.2021. - RASPRODATO

13. - 22.12.2021.

JANUAR 2022:

10. - 19.01.2022.

17. - 26.01.2022.

24.01. - 02.02.2022.

FEBRUAR 2022.

31.01. - 09.02.2022.

07. - 16.02.2022. - RASPRODATO

14. - 23.02.2022.

21.02. - 02.03.2022.

MART 2022:

28.02. - 09.03.2022.

07.03. - 16.03.2022.

14.03. - 23.03.2022.

21.03. - 30.03.2022. 

 

PROGRAM

1. dan: SARAJEVO - DUBAI

Okupljanje na aerodromu 3 sata prije polijetanje aviona. Polijetanje aviona kompanije Fly Dubai na direktnom letu za Dubai u 17.25 sati.

2. – 8. dan: DUBAI - MALDIVI

Predviđeno slijetanje u Dubai je u 01.45 sata prema lokalnom vremenu. Nastavak putpvanja prema Maldivima . Direktan let kompanije Emirates na letu FZ1569 za Maldive. Polijetanje u 10.00 sati. Dolazak na Maldive u 15.15 sati.

Organizirani prijevoz (hidrogliser ili hidroavion) do hotela. Ova otočna država u Indijskom oceanu sastoji se od oko 1200 otoka među kojima je tek 200 naseljenih, a samo 80 se koristi za turizam. Upravo na jednom od tih otoka možete naći savršeno mjesto za odmor iz snova. Bijele pješčane plaže okružene tirkiznim morem i kokosovim palmama razlog su dolaska turista iz cijelog svijeta kako bi na par dana uživali u tom malom raju na zemlji. Na Maldivima svatko može pronaći nešto za sebe – omiljena je destinacija za parove, medeni mjesec, vjenčanja ali i obitelji s djecom. Zaljubljenici u plivanje i ronjenje dane će ispuniti otkrivanjem podvodnog svijeta prepunog tropske flore i faune karakteristične za to podneblje. Oni željni odmora i sunčanja naći će svoje mjesto pod palmom, a wellnes i spa ponuda je nezaobilazan dio svakom putniku. Iako ostavalju dojam mirnog i tajanstvenog mjesta, resorti na Maldivima mogu ponuditi velik broj dodatnih aktivnosti i sadržaja za sve uzraste.

09.dan: MALDIVI – DUBAI

Doručak i odjava iz sobe do 11 sati. Prtljagu možete ostaviti u dogovoru sa recepcijom hotela na za to predviđenom mjestu. Moguća je i kasna odjava iz hotela (uz doplatu, cijena na upit). Prijevoz do Zračne luke i prijava na let FZ1570 u 23.30h.

10.dan: DUBAI – SARAJEVO

Dolazak u Dubai u 03.10h. Nastavak putovanja za Sarajevo na liniji FZ761 u 12.55h. Dolazak u Sarajevo u 15.55 sati.

CIJENA

FIRST MINUTE CIJENA ARANŽMANA DO 15 DANA PRIJE PUTOVANJA: 2399,00KM

REGULARNA CIJENA ARANŽMANA : 2799,00KM

CIJENA UKLJUČUJE:

 • Povratna avio karta na relaciji SARAJEVO-DUBAI - MALDIVI - DUBAI -SARAJEVO sa FLY DUBAI  (prtljag do 20kg po osobi)
 • 7 noćenja u hotelu sa 4* ARENA BEACH na bazi doručka 
 • Transfer na relaciji MALE INTETRNATIONAL AIRPORT – HOTEL i HOTEL-MALE INTERNATIONAL AIRPORT
 • Aerodromske takse

CIJENA NE UKLJUČUJE:

 • Troškove viziranja - viza se vadi na aerodromu
 • Boravišne turističke takse
 • Ostale fakultativne izlete i ulaznice za muzeje.
 • Obavezno putničko zdravstveno osiguranje (PZO) 24 KM
 • Negativan PCR test (potvrda mora biti na engleskom jeziku) - ne starije od 96sati prije putovanja
 • Osiguranje od otkaza putovanja 50,00KM

NAČIN PLAĆANJA

 • Prilikom rezervacije potrebno je uplatiti 50% avansa. 

 NAPOMENE:

 • Svaki putnik mora imati uplaćeno putničko zdravstveno osiguranje (uplaćeno putem agencije ili individualno)
 • Organizator zadržava pravo izmjene cijene aranžmana i fakultativnih izleta u slučaju drastičnih povećanja cijene nafte na svjetskom tržištu ili monetarnih poremećaja na finansijskom tržištu a koji utiču na kalkulativne elemente ovog aranžmana.
 • Buena Vista d.o.o. nije u mogućnosti da određuje satnicu po kojoj će letovi biti realizovani.
 • Vrijeme leta zavisi od uslova u saobraćaju (raspoloživost aviona kod avio-kompanije, opterećenost sarajevskog i odredišnog aerodroma) koji mogu biti otežani.
 • Buena Vista d.o.o. ne odgovara za eventualne promjene u satnici leta.
 • Za sve aranžmane važe Opšti uslovi putovanja SOL AZURA i BUENA VISTE od 01.04.2008. a koji su usklađeni sa UTABIH standardima.

VAŽNO – OBAVEZNO PROČITATI

IZVOD IZ OPŠTIH USLOVA PUTOVANJA (CHARTER LETOVI):

CLAN 4.

“…Datum početka i završetka aranžmana utvrđen programom putovanja ne podrazumjeva cjelodnevni boravak putnika u smještajnom objektu, odnosno, destinaciji. Vrijeme–sat polaska ili dolaska putnika i ulaska putnika u smještajni objekat, uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom, koje mogu da utiču na vrijeme polijetanja aviona i dr., na koje organizator ne može uticati, te zbog toga navedeni razlozi ne mogu biti osnov prigovora-reklamacije putnika. Prvi i poslednji dan iz programa putovanja su predviđeni za putovanje (a kada je u pitanju drugi vid prevoza, putovanje može trajati i više dana) i ne podrazumjevaju boravak   u  hotelu   ili  mjestu   opredjeljenja -  već  samo   označavaju kalendarski  dan   početka   i  završetka putovanja, radi čega putnik nema pravo na prigovor-reklamaciju, zbog  večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta,  ulaska   u sobu  u  kasnim   večernjim  časovima,  napuštanja  hotela  u ranim jutarnjim časovima, i slično.

 

Za avio aranžmane ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu, koji je najmanje 2 sata ranije, u odnosu na prvo objavljeno vreme polijetanja od strane avio-kompanije. U slučaju pomjeranja navedenog vremena polijetanja aviona, organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primjenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, polijetanje-slijetanje aviona, kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satim, i ako je npr. obezbjeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka”, van ili u smještajnom objektu, smatra se da je program putovanja u cijelosti izvršen.
Usluge turističkog vodiča, turističkog pratioca, lokalnog turističkog vodiča i turističkog animatora ili lokalnog predstavnika organizatora, predviđene programom putovanja, ne podrazumjeva njihovo cjelodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoć putniku, po unaprijed utvrđenim terminima periodičnog dežurstva, objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva turističkog vodiča, turističkog pratioca ili predstavnika organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom,  smještajem, zakonskim i drugim propisima, i dr.) obavezuju putnika, a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu ovih opštih uslova,  i sve eventualne posljedice i štetu u takvom slučaju, snosi putnik u cjelosti.
Usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru, ne obavezuju organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika…”

HOTEL

ARENA BEACH MALDIVES 4* - www.arenabeachmaldives.com

 • ARENA BEACH MALDIVES
 • ARENA BEACH MALDIVES
 • ARENA BEACH MALDIVES
 • ARENA BEACH MALDIVES
 • ARENA BEACH MALDIVES
 • ARENA BEACH MALDIVES
 • ARENA BEACH MALDIVES