DUBAI - POLASCI SVAKI DAN 

POLASCI SVAKI DAN - PO VAŠEM IZBORU HOTELA  - PRIMJER PONUDE NA 7 NOCENJA

IBIS Al Barsha 3* - PRODAJNA CIJENA od 1359,00KM PO OSOBI

https://all.accor.com/hotel/6540/index.en.shtml

__________________________________________________________________________________________________________________

TRYP by WYNDHAM 4* - PRODAJNA CIJENA od 1589,00KM PO OSOBI

www.trypwyndhamdubai.com

__________________________________________________________________________________________________________________

WYNDHAM DUBAI MARINA 4* - PRODAJNA CIJENA od 1989,00KM po osobi

www.wyndhamdubaimarina.com

__________________________________________________________________________________________________________________

MOVENPICK JBR 5* - PRODAJNA CIJENA od 3125,00KM po osobi

https://www.movenpick.com/en/middle-east/uae/dubai/hotel-dubai-jumeirah-beach/overview/

_________________________________________________________________________________________________


SOFITEL JBR 5* - PRODAJNA CIJENA od 3499,00KM po osobi

https://all.accor.com/hotel/6146/index.en.shtml

_________________________________________________________________________________________________

 

CIJENA UKLJUČUJE:

 • Povratna avio karta na relaciji SARAJEVO-DUBAI-SARAJEVO sa FLY DUBAI ARILINES (prtljag do 20kg po osobi)
 • 7 noćenja u hotelu sa 4*/5* na bazi doručka u dvokrevetnoj sobi
 • Transfer na relaciji DUBAI INTETRNATIONAL AIRPORT – HOTEL i HOTEL-DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT
 • Aerodromske takse

CIJENA NE UKLJUČUJE:

 • Troškove viziranja pasoša – 200,00KM (potrebna jasna kopija pasoša – validnost minimalno 6 mjeseci od dana povratka)
 • Tourism dirham (gradska taksa) plaća se na recepciji hotela (Hoteli 2* & 3* cca 3 USD po sobi po noći - Hoteli 4* cca 4-5 USD po sobi po noći - Hoteli 5*  cca 6 USD po sobi po noći)
 • Doplatu za jednokrevetnu sobu 400,00KM za hotel 4* ili 780,00KM za hotel 5*
 • Ostale fakultativne izlete i ulaznice za muzeje.
 • Obavezno putničko zdravstveno osiguranje (PZO) 16 KM
 • Negativan PCR test (potvrda mora biti na engleskom jeziku)
 • Osiguranje od otkaza putovanja 35,00KM za hotel 4* , 50,00KM za hotel 5*.

NAČIN PLAĆANJA

 • Prilikom rezervacije potrebno je uplatiti kompletan iznos aranžmana. Uplate su nerefundabilne.

 NAPOMENE:

 • Svaki putnik mora imati uplaćeno putničko zdravstveno osiguranje (uplaćeno putem agencije ili individualno)
 • Organizator zadržava pravo izmjene cijene aranžmana i fakultativnih izleta u slučaju drastičnih povećanja cijene nafte na svjetskom tržištu ili monetarnih poremećaja na finansijskom tržištu a koji utiču na kalkulativne elemente ovog aranžmana.
 • Buena Vista d.o.o. nije u mogućnosti da određuje satnicu po kojoj će letovi biti realizovani.
 • Vrijeme leta zavisi od uslova u saobraćaju (raspoloživost aviona kod avio-kompanije, opterećenost sarajevskog i odredišnog aerodroma) koji mogu biti otežani.
 • Buena Vista d.o.o. ne odgovara za eventualne promjene u satnici leta.
 • Za sve aranžmane važe Opšti uslovi putovanja SOL AZURA i BUENA VISTE od 01.04.2008. a koji su usklađeni sa UTABIH standardima.

 

VAŽNO – OBAVEZNO PROČITATI

IZVOD IZ OPŠTIH USLOVA PUTOVANJA (CHARTER LETOVI):

CLAN 4.

“…Datum početka i završetka aranžmana utvrđen programom putovanja ne podrazumjeva cjelodnevni boravak putnika u smještajnom objektu, odnosno, destinaciji. Vrijeme–sat polaska ili dolaska putnika i ulaska putnika u smještajni objekat, uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom, koje mogu da utiču na vrijeme polijetanja aviona i dr., na koje organizator ne može uticati, te zbog toga navedeni razlozi ne mogu biti osnov prigovora-reklamacije putnika. Prvi i poslednji dan iz programa putovanja su predviđeni za putovanje (a kada je u pitanju drugi vid prevoza, putovanje može trajati i više dana) i ne podrazumjevaju boravak   u  hotelu   ili  mjestu   opredjeljenja -  već  samo   označavaju kalendarski  dan   početka   i  završetka putovanja, radi čega putnik nema pravo na prigovor-reklamaciju, zbog  večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta,  ulaska   u sobu  u  kasnim   večernjim  časovima,  napuštanja  hotela  u ranim jutarnjim časovima, i slično.

 

Za avio aranžmane ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu, koji je najmanje 2 sata ranije, u odnosu na prvo objavljeno vreme polijetanja od strane avio-kompanije. U slučaju pomjeranja navedenog vremena polijetanja aviona, organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primjenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, polijetanje-slijetanje aviona, kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satim, i ako je npr. obezbjeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka”, van ili u smještajnom objektu, smatra se da je program putovanja u cijelosti izvršen.
Usluge turističkog vodiča, turističkog pratioca, lokalnog turističkog vodiča i turističkog animatora ili lokalnog predstavnika organizatora, predviđene programom putovanja, ne podrazumjeva njihovo cjelodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoć putniku, po unaprijed utvrđenim terminima periodičnog dežurstva, objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva turističkog vodiča, turističkog pratioca ili predstavnika organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom,  smještajem, zakonskim i drugim propisima, i dr.) obavezuju putnika, a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu ovih opštih uslova,  i sve eventualne posljedice i štetu u takvom slučaju, snosi putnik u cjelosti.
Usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru, ne obavezuju organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika…”

DUBAI 2022.

DUBAI 14. - 21.05.2022.

od 1549 KM

DUBAI 14. - 21.05.2022.

TERMIN 14.05. - 21.05.2022.
HOTELI 4* I 5*
CIJENE OD 1549,00KM