AVION

RUSKA BAJKA

RUSKA BAJKA

27.04. – 05.05.2019.
9 dana (8 noćenja) / AVIO

DUBAI

DUBAI

8 dana/7 noćenja – avio
GARANTOVANI TERMIN
27.04. – 04.05.2019.

ISTANBUL - 3 noćenja

ISTANBUL - 3 noćenja

29.04. – 02.05.2019.
(4 dana – 3 noćenja)

ISTANBUL - 4 noćenja

ISTANBUL - 4 noćenja

30.04. – 04.05.2019.
(5 dana – 4 noćenja)

MALTA

MALTA

29.04.-03.05.2019.

AMSTERDAM

AMSTERDAM

01.05. - 05.05.2019.
(5 dana – 4 noćenja)

PARIZ

PARIZ

30.04. – 04.05.2019.
(5 DANA / 4 nocenja - AVION)

BARSELONA

BARSELONA

30.04.2019. – 04.05.2019.
(5 dana – 4 noćenja)

RIM

RIM

30.04. – 04.05.2019.
5 DANA